3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride ( CAS: 535-52-4 )